برنده

4 راز موفقیت که هر برنده ای می داند

4 راز موفقیت که هر برنده ای می داند

4 ویژگی مشترک افراد موفق

علت اختلافات

علت اختلافات

مهمترین عامل بروز اختلافات کدامند؟

قدرت نوشتن

قدرت نوشتن

آنچه میخواهی را بنویس تا اتفاق بیفتد

بالاخره اتفاق افتاد

بالاخره اتفاق افتاد

آمد به سرم از آنچه می ترسیدم

احساس لیاقت آرزوها

احساس لیاقت آرزوها

خلایق هر چه لایق!

جهان ما شبیه ریموت کنترل تلویزیون

جهان ما شبیه ریموت کنترل تلویزیون

برای تلویزیون فرقی نمی کند چه کسی دکمه های آن را می فشارد،  فقط به دستورات عمل می کند