نرم افزار برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه

تعداد امتیاز: 2

نرم افزار برنامه ریزی ضمیر  ناخودآگاه

پیام های ناخودآگاه (Subliminal Message)

آیا میدانید پیامهای ناخودآگاه (پیامهای نامحسوس یا پیامهای زیرآستانه ای) چیست؟

آیا پیامهای زیرآستانه ای به زندگی ما کمک میکنند؟

وقتی قدرت ضمیر ناخودآگاه و تاثیر باورهای موجود در این ضمیر را در زندگی متوجه شدم، شروع به تحقیق در مورد نحوه ی ایجاد و تغییر باورها در این ذهن قدرتمند کردم. یکی از روشهایی که برای تاثیر بر این ضمیر قدرتمند وجود دارد، استفاده از جملات تاکیدی مثبت در قالب پیامهای زیر آستانه ای است.

تعریف پیامهای زیرآستانه ای

پیامهای زیرآستانه ای، پیامهایی هستند که وارد ذهن (ضمیرناخودآگاه) ما میشوند در حالی که ما از آنها آگاه نیستیم و نمیتوانیم متوجه ی آنها شویم، به این دلیل که آنها خارج از آستانه ی درک ما هستند.

زیرآستانه یعنی پایین تر از سطح یا محدوده ی درک انسانی.

این پیامهای زیرآستانه ای با دو روش به ضمیر ناخودآگاه میرسند.

اول از طریق تصویری (بینایی) : یک پیام خیلی سریع نمایش داده میشود و ما قادر به خواندن و درک آن پیام نیستیم.

دوم از طریق صدا (شنوایی): یک پیام با صدای بسیار آرام پخش میشود، بصورتی که ما قادر به شنیدن آن صدا نیستیم چون پایین تر از آستانه ی شنوایی ماست.

اگرچه ما نمیتوانیم در سطح خودآگاه، این پیامهای زیر آستانه ای را ببینیم یا بشنویم و ماهیت آنها را درک کنیم، اما ضمیر ناخودآگاه ما که قدرتی به مراتب بیشتر از خودآگاه دارد، دقیقا آنها را در خود ثبت میکند و از ماهیت آنها کاملا مطلع است.

پیامهای فرا آستانه ای (Supra liminal Message)

پیامهایی هستند که ما در حالت عادی متوجه ی آنها نیستیم ولی اگر دقت کنیم قادر به تشخیص آنها خواهیم بود. مانند علامت پیکان در لوگوی شرکت فدکس که به عنوان حرکت سریع به سمت جلو تعبیر و تفسیر میشود که بصورت ناخودآگاه روی نظر ما درمورد شرکت فدکس تاثیر میگذارد.

پیام مخفی در آرم تجاری شرکت فدکس

یا عدد 1 مخفی در لوگوی مسابقات فرمول یک

پیام مخفی در آرم مسابقات فرمول یک 1

یا خرس مخفی در تصویر کوه در این لوگو

تصویر مخفی خرس در لوگوی تجاری

در اغلب مطالب مربوط به این بحث، اصطلاح زیرآستانه ای یا پیام ناخودآگاه هم برای پیامهای زیر آستانه ای و هم فرا آستانه ای استفاده شده است. چونکه هر دو نوع پیام در سطحی خارج از درک انسان، اتفاق می افتد.

ناخودآگاه در ابتدا توسط زیگموند فروید مطرح و توسعه داده شد. با این تعریف که ناخودآگاه قسمتی از ذهن است که برای خودآگاه ناشناخته است ولی از آن استفاده میکند.

مانند خاطرات، پردازش افکار، غریزه های زیستی و احساسات و... که شاید در حال حاضر ما از آنها آگاه نیستیم ولی میتوانیم آنها را بیاد بیاوریم.

مثلا الان شما به آدرس منزلتان فکر نمیکنید ولی اگر از شما خواسته شود، براحتی بیاد می آورید.

برای ضمیر ناخود آگاه از اصطلاح های ذهن نیمه آگاه یا ضمیر نیمه هشیار هم استفاده میکنند. ولی در کل تمام این نامها به همان بخش ذهن اشاره میکنند که از آن بعنوان ضمیر ناخودآگاه یاد میشود.

گاهی اوقات ترس های نهفته و احساسات منفی و باورهای مقاوم کهنه و قدیمی میتوانند در اعماق ناخودآگاه ما ته نشین و رسوب کنند و روی رفتار ما تاثیر بگذارند در حالی که ما از آنها آگاه نیستیم. خیلی جالب است، چیزی که شما از آن آگاهی ندارید میتواند روی زندگی شما تاثیر عمیقی بگذارد. به همین دلیل است که پیامهای زیرآستانه ای انقدر قوی هستند.

آیا واقعا چیزی که ما نمیتوانیم ببینیم وبشنویم میتواند روی ذهن ما تاثیر بگذارد؟

بیایید تاریخچه ی آن را مرور کنیم.

در سال 1957، در ایالات متحده، در سینمایی در ایالت نیوجرسی، موضوع پیامهای زیرآستانه ای تصویری توسط جیمز ویکاری آزمایش شد.

آنها یک پیام با این مضمون که " اگر گرسنه اید، پاپ کورن(پف فیل) بخورید و کوکاکولا بنوشید " را در بین فریم های فیلمی گذاشتند. این پیام به مدت چند هزارم ثانیه و به فاصله ی هر چند ثانیه یکبار، در حین پخش فیلم، برای بیننده ها به نمایش در می آمد. طبیعتا چون تصاویر با سرعت و زمان نمایش کسری از ثانیه، بصورت فیلم برای بیننده ها پخش میشود، هیچ کس متوجه ی این پیام نمیشود.

 پس از پایان نمایش فیلم، در چندین روز، محققان متوجه شدند، فروش پاپ کورن و نوشابه کوکاکولا  به شکل محسوسی افزایش پیدا کرد که نشان میداد ذهن ناخودآگاه افرادی که فیلم را تماشا کرده بودند، از پیامهای مخفی داخل فیلم تاثیر گرفته و بر رفتار آنها اثر گذاشته بود.

بعد از آن پیامهای زیرآستانه ای در تبلیغات و پیامهای بازرگانی تلویزیون و رادیو به شکل صوتی استفاده شد که همان نتایج را در بر داشت.

بعد از این نتایج در سال 1974 استفاده از پیامهای زیرآستانه ای برای تبلیغات تجاری توسط سازمان FFC  ممنوع اعلام شد. در این فاصله تحقیقات زیادی برای شناخت دقیق تر تاثیرات این نوع پیامها بر روی رفتار انسان ها صورت گرفت.

در سال 1989 تحقیقاتی در دپارتمان روانشناسی دانشگاه HULL انجام شد. برای دو گروه از دانشجویان و افراد شرکت کننده در آزمایش، تعدادی اسم به نمایش در می آمد و هدف این بود که باید شرکت کنندگان بعد از نمایش اسمها، بیشترین تعداد از اسمها را مجددا بیاد بیاورند.

 برای یک گروه از آنها همزمان با نمایش اسمها، پیامهای زیرآستانه ای با این مضمون که "من حافظه ی قوی دارم"هم به نمایش در می آمد. این تحقیق نشان داد، آن گروهی که همزمان در معرض پیامهای مثبت زیرآستانه ای بودند، تعدا اسم بیشتری را بخاطر می آوردند که تاثیر پیامهای مثبت زیرآستانه ای را به وضوح ثابت میکرد.

در سال 2007 مطالعات و تحقیقاتی صورت گرفت که نشان میداد دانش آموزان و دانشجویانی که در معرض پیامهای زیرآستانه ای مربوط به هوش بودند، نمراتی به مراتب بهتری از سایر دانشجویان و دانش آموزان گرفته بودند.

در سال 2012 تحقیقات پیشرفته تری صورت گرفت که نشان میداد پیامهای زیرآستانه ای، بخشهایی از مغز شخص آزمایش شونده را فعال میکردند حتی اگر آن شخص از وجود پیامها اطلاع نداشت.

در سالهای 2011 نیز تحقیقات انجام شده نشان داد، اگر پیامهای زیرآستانه ای هدفمند باشند، میتوانند بخوبی روی رفتار افراد و نتایج حاصل شده تاثیر بگذارند.

در این آزمایش، 146 نفر در معرض پیامهای زیرآستانه ای مثبت در مورد چای برند Lipton Ice قرار گرفتند. سپس به همه ی شرکت کنندگان، همزمان دو برند چای Lipton Ice  و برند Spa Roods را تعارف کردند. نتایج نشان داد که پیامهای زیرآستانه ای روی انتخاب شرکت کنندگانی که زمان تعارف چای تشنه بودند، تاثیر گذاشته بود و 71% از افراد، چای Lipton Ice را انتخاب کرده بودند.

این یعنی، زمانی پیامهای زیرآستانه ای مفید و موثر هستند که در راستای هدف و خواسته ی شخص باشند.

بنابراین نیازی نیست که شما بترسید که افرادی بخواهند با این ترفند، ذهن شما را تحت کنترل در آورند، چون اگر آن پیامها در راستای اهداف و خواسته های شما نباشد نمیتواند هیچ تاثیری روی ذهن شما داشته باشد.

در واقع باید به همین شکل هم باشد. فقط لحظه ای به این آفرینش عظیم، قانون مند و هدفمند خداوند نگاه کنید. چطور میشود خداوند اجازه دهد سرنوشت ما به دست افرادی دیگر به خطر بیفتد؟ این با عدل و قدرت خداوند سازگار نیست، مگر اینکه خودمان بخواهیم و این اجازه را به دیگران بدهیم.

سوره نساء آیه 141 نفی سبیل

و خداوند هرگز بر (زیان) مومنان برای (تسلط) کافران، راه قرار نداده است.    نساء - 141

بخاطر استفاده های نابجا و تبلیغات منفی (که البته حقیقت هم دارد)، نگاه ها در مورد پیام های زیرآستانه ای منفی شده است. اما الان ثابت شده که میتوان به شکل موثر و مفید، از این روش برای بهبود و رشد زندگی انسان بهره گرفت. امروزه به مدد پیشرفت هایی که در زمینه ی کامپیوتر و موبایل و... بوجود آمده میتوان بخوبی از این روش استفاده برد.

ما میتوانیم با ترکیب فن آوری کامپیوتری با عبارتهای تاکیدیِ مثبتِ هدفدار، از نرم افزارها و برنامه هایی که دقیقا برای همین منظور، یعنی استفاده درست و مثبت از روش پیامهای زیرآستانه ای، استفاده کنیم. لذا برنامه های متنوعی برای نمایش پیامهای زیرآستانه ای طراحی گردیده است. پیامهایی از نوع نمایشی و از نوع صوتی که صحبت ما در این بخش بر اساس پیامهای نمایشی است.

در نرم افزاری که در بخش محصولات بهمراه کتاب الکترونیکی برنده برای دانلود ارائه داده ایم، پیامهای مثبت تاکیدی در دسته بندی های مختلف، و به زبان انگلیسی قرار گرفته اند(پیشنهاد میکنیم پس از مطالعه ی فایل راهنمای فارسی و نصب و مرور اجزاء برنامه جملات دلخواه را به فارسی بنویسید تا تاثیر بیشتری بگیرید کما اینکه ضمیرناخودآگاه قدرت بسیار بالایی در فهم زبانهای مختلف دارد).

در فایل راهنمای این برنامه ، بهترین حالت برای نمایش پیامهای زیرآستانه ای هدفدار، توضیح داده شده است که بعنوان پیامهای زیر آستانه ای، با سرعت  روی صفحه نمایش کامپیوتر نمایش داده میشوند تا جایی که ممکن است اصلا شما متوجه نمایش این پیامها نشوید.

 

چون عبارتها و پیامها ی مثبت، فقط برای زمان بسیار بسیار کمی روی صفحه نمایش پدیدار و سپس ناپدید میشوند، ذهن خودآگاه قادر به خواندن و درک آن پیام نیست. این حالت نمایش، حکم پیامهای زیرآستانه ای را دارد.

اما اگر زمان نمایش به دلخواه و تنظیم شما، طولانی مدت تر شود، مثلا دو ثانیه یا بیشتر، در این حالت، با هر بار نمایش پیام، ذهن خودآگاه قادر به خواندن و درک آن پیام میباشد و در اینجا نقش عبارتهای تاکیدی مثبت را دارند.

محققان و طرفداران جملات تاکیدی مثبت میگویند تکرار مداوم این پیامهای مثبت هدفمند، یا استفاده از آنها بعنوان پیامهای زیر آستانه ای، ارتباط بین نورون ها مغز را قوی تر میکند. این یعنی اینکه اگر شما به اندازه ی کافی به خودتان بگویید " من با اعتماد به نفسم" شما کم کم شروع  به باور این جمله می کنید، و این باور در ناخودآگاه شما ثبت شده و به عنوان باور عمیق و اعتقاد شما ثابت میگردد.

تحقیق ژورنال روانشناسی اجتماعی نشان داد، افرادی که به افکار منفی و بدبینی عادت کرده اند، وقتی در معرض جملات خیلی مثبت قرار میگیرند، بجای اینکه احساسشان خوب شود، بدتر میشود چون دقیقا خلاف باورهای آنهاست. یعنی اگر اشخاصی که اعتماد به نفس نداشته باشند در معرض جمله ی " من اعتماد بنفس بالا دارم " قرار میگیرد، احساس بسیار بدی به آنها دست میدهد.

دلیل این اتفاق را قبلا گفته ایم و آن این است که ذهن شخص وارد اینرسی میشود و افکار مخالف در ذهن او فوران می کنند و مانند آتشفشانی به خروش می آید و احساس بسیار بدی به اودست میدهد تا شخص از توجه و پذیرش این باور جدیدِ مخالف منصرف شود. بنابراین برای اینکه فشار این اینرسی از ذهن شخص برداشته شود، او به این جملات بی اعتنایی میکند و آنها را مسخره و پوچ تعبیر و تفسیر میکند تا از این تغییر منصرف شود و به طرز فکر قبلی و زندگی قبلی خود ادامه دهد.

 

گفتیم، برای تغییر یک باور و عقیده باید به تعداد زیاد، یک فکر یا نگرش جدید وارد ضمیر ناخودآگاه شود تا تشکیل یک باور جدید بدهد. همچنین میدانیم که با شروع این کار ضمیر ناخودآگاه مقاومت میکند و به راحتی این تغییر را نمی پذیرد و ذهن وارد اینرسی میشود.

نکته ی دیگر این که وقتی افکار وارد ذهن میشوند، ابتدا با ضمیر خودآگاه مواجه میشوند که طبق یکی ازکارکردهای آن، مسئول پردازش و انجام افکار وکارهای منطقی است.

وقتی یک ورودی به ذهن وارد میشود که بصورت منطقی برای ضمیرخودآگاه قابل قبول نیست، ضمیر خودآگاه آن ورودی را پس زده، قبول نمیکند. در واقع ضمیر خودآگاه برای این افکار جدید، نقش یک فیلتر، صافی یا نگهبان دروازه را ایفا میکند.

مثلا اگر شما از پرواز میترسید، وقتی دوستتان به شما بگوید "پرواز که ترس نداره"، ضمیر شما با توجه به باوری که از قبل دارید(ترس از پرواز)، سریعا این حرف دوستتان را رد میکند. چون ذهن این ورودی را بعنوان یک حقیقت نمیپذیرد و سریعا ریجکت(Reject) میکند.

برای همین است که باید به تعداد بسیار زیاد این فکر یا نگرش جدید به ناخودآگاه وارد شود تا تشکیل یک باور جدید بدهد. در اینجا بسیاری از این ورودی ها از طریق خودآگاه فیلتر میشوند و به راحتی اجازه ی تغییر باور در ناخودآگاه را نمیگیرند. بخاطر همین، زمان تشکیل یک باور جدید طولانی تر میشود.

راه حل

برای چنین افرادی، یکی از راه حل های مناسب این است که، بجای تکرار عبارتهای تاکیدی مثبت، از پیامهای زیر آستانه ای هدفمند استفاده کنند تا فیلتر خودآگاه حذف شده و شخص اصلا آن جملات را نبیند و متوجه ی آنها نباشد و جملات مستقیما به ناخودآگاه وارد شوند و پس از مدتی که پایه های باور جدید در ناخودآگاه پایه ریزی شدند، شخص کم کم شروع به تکرار عبارتهای تاکیدی مثبت کند تا بهتر و سریعتر نتیجه بگیرد.

یکی از مزیت های دیگر این روش این است که پیامهای مثبت و هدفمند جدید، به تعداد بسیار زیاد برای ناخودآگاه تکرار میشوند بدون اینکه شخص بخواهد در مورد جملات قضاوت کند یا انرژی بگذارد.

تصور کنید وقتی شما با کامپیوترتان یک ساعت کار عادی و روزمره تان را انجام میدهید (تایپ، مطالعه، وب گردی، کار با نرم افزارهای مختلف و سیستم عامل، بازی، تماشای فیلم و...)، هر ثانیه یک پیام برای ناخودآگاه شما ارسال میشود. این یعنی در یک ساعت 3600 بار یک یا چندین پیام مثبت (بسته به نوع تنظیم جملات و زمان بندی شما در برنامه) به ناخودآگاهتان ارسال میشود. جالب اینکه این نمایش پیامها کوچکترین مزاحمتی برای کار شما با دستگاهتان ندارد و به هیچ وجه تمرکز شما را از کاری که در حال انجامش هستید نمیگیرد. چون شما عملا چیزی نمیبینید که حواستان را پرت کند.

بنابراین

  1. زمان برای قضاوت وجود ندارد
  2. لازم نیست جملات را با تلاش فیزیکی تکرار کنید
  3. میتوان بصورت عادی و روزانه، از کامپیوترتان استفاده کنید، و در همین حال ضمیر ناخودآگاه شما در حال برنامه ریزی، طبق خواسته ها و معیارهای شما است.

ما برای دستگاههای مختلف، ویندوز، مک، لینوکس، اندروید و ویندوز فون، برنامه های مناسب را در وبسایت قرار داده ایم. نسخه ی ویندوز که یک نسخه ی پیشرفته ی تصویری است یعنی علاوه بر متنها تصاویر دلخواه شما از اهداف و آرزوها را نیز در ناخودآگاه شما نهادینه و بعنوان دستور کار در آن ثبت می کند بهمراه کتاب برنده و بعنوان هدیه برای شما تدارک دیده شده است و الباقی نسخه ها بصورت رایگان در زیر همین صفحه قرار داده شده است.

شما میتوانید برای دانلود رایگان این برنامه ها به لینک های زیر مراجعه و برنامه ی مناسب خود را دانلود و روی دستگاه مناسب هر نسخه نصب کنید. سپس بسته به هدفی که مد نظر شماست، به دلخواه پیامهای مناسب را در برنامه وارد کرده و ضمن استفاده از دستگاهتان، ضمیر ناخودآگاهتان را برای خواسته و هدفتان برنامه ریزیِ دقیق و صحیح نمایید.

در این حالت ما از تکنیک پیامهای ناخودآگاه به نحو احسن و به شکل درست و سازنده استفاده خواهیم کرد. شما تصور کنید، شخصی در حال تماشای یک فیلم 90 دقیقه ای است و در این زمان بدون اینکه خودش متوجه باشد، بیشتر از 5 هزار بار به ذهنش دستور میرود که "تو موفق هستی"، یا "تو باهوش هستی"، یا " تو هوش اقتصادی قوی داری" یا " من ورزشکار موفقی هستم" یا "من در درسها یا شغلم بهترین هستم"، یا "من جذاب و زیبا هستم"، یا " من ثروتمند و خوشبخت هستم"، یا " من کاملا سالم و سلامت هستم"  و یا هر حوزه ای که شما فکرش را بکنید. آیا میتوانید نتیجه ی چنین تمرینی را در دراز مدت تصور کنید؟ آیا میتوانید تاثیر خارق العاده ی آن را روی ذهن خود یا کودکتان متصور شوید؟

هر شیوه ی زندگی که مایل هستید آن را داشته باشید. هر اتفاقی که میخواهید آن را تجربه کنید. هر موفقیت یا هر آرزویی که میخواهید عملی شود. این وظیفه ناخودآگاه است که باورهای شکل گرفته را به شما ثابت کند. چه شما متوجه ی آن باور باشید چه نباشید.

برای شروع، برنامه را از لینکهای زیر دانلود نمایید

 

 برای دانلود کتاب الکترونیک برنده که به شرح قدرت ضمیر ناخودآگاه و ایجاد صحیح روش درخواست آرزوها و اهداف می پردازد و نرم افزار برنامه ریزی ضمیر ناخود آگاه که تماما قابل انعطاف بر اساس نیاز شما و خواسته هایتان است اینجا را کلیک نمایید.

به این مطلب امتیاز دهید

نظرخود را با ما درمیان بگذارید

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

نظرات سایر دوستان

m g در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام،اینجانب از طریق کارت بانکی قادر به خرید نیستم برای ارسال هزینه خرید چه کاری میتوانم انجام دهم؟؟؟؟؟؟؟در ضمن موبایل من اندرویدیست آیا قادر به استفاده کامل از اینپکیج هستم؟؟؟؟؟؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام خدمت شما دوست عزیز

شما میتوانید با واریز وجه محصول به شماره حساب(کارت) ، لینک‌ دانلود محصول را از طریق ایمیل دریافت کنید. پکیج شامل کتاب برنده، نرم افزار برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه برای ویندوز  و 9 عدد اپلیکیشن صوتی اندرویدی می باشد.

موفق باشید 

احمد جوادی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام نرم افزار رایگان برنامه ریزی ضمیر ناخود آگاه برای ویندوز موجود هست یا نه ممنون میشم جواب بدید

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام 

در این وبسایت، نرم افزار برنامه ریزی رایگان فقط برای اندروید بصورت رایگان در اختیار دوستان قرار گرفته است.

موفق باشید.

نرگس سعیدی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام
من از لینک های بالا نرم افزاری که مربوط به ویندوزفونه را دانلود کردم ولی وقتی فایل زیپ را باز می کنی فایل apk هست و روی ویندوزفون قابل نصب نیست. ممنون میشم راهنمایی کنید
و در فایلی که همراه کتاب خریداری می کنیم علاوه بر نسخه ویندوز، نرم افزار نسخه ویندوزفون هم برای گوشی قرار داره؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام و آرزوی اوقاتی خوش

نسخه ای که در دسترس دوستان بود توسط سازنده از حالت رایگان به حالت پرداخت و دانلود تبدیل شده بود و‌ما برای رعایت حق کپی رایت تلاش داریم نسخه ی دیگری جایگزین کنیم، تمام سعی مان را میکنیم تا نسخه ی مورد نظر شما را آماده و در دسترس شما و سایر دوستان قرار دهیم.

 

ضمنا بهمراه کتاب برنده، نرم افزار مخصوص ویندوز بصورت برنامه ریزی بصری و 9 عدد اپلیکیشن اندرویدی بصورت برنامه ریزی صوتی قرار دارد.

بهروز و سلامت باشید

mahtab mehrnia در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام
برای ios همچین برنامه ای هست؟ چون من خیلی سرچ کردم و پیدا نکردم.اگه هست میشه لطفا لینکش و برام بذارید؟
ممنونم

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام

متاسفانه نسخه ی IOS برای این برنامه بصورت رایگان موجود نیست و در شرایط پرداخت هزینه هم بعلت رعایت حق کپی رایت، سایت ما امکان قراردان این برنامه را ندارد.

بهروز و پیروز باشید

Mina Yousefi در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با عرض سلام و احترام
برای خرید کتاب برنده کجا باید مراجعه کرد!؟
آیا دانلود نرم افزار رایگان هست!؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما 

برای تهیه کتاب، در صفحه ی اصلی سایت، بخش محصولات اقدام نمائید.

http://barande.net/barandebook

دانلود نرم افزارهایی که در صفحه ی معرفی پیامهای پنهان قرار دارد رایگان است

و نسخه ی قوی تر برنامه(حرفه ای) مخصوص ویندوز، به همراه کتاب برنده بصورت هدیه به خریداران کتاب (نسخه های فیزیکی یا دانلودی) تقدیم می گردد.

پیروز و بهروز باشید

 

ندا شریفی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام نرم افزار برای ویندوز 10 نصب نیست؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام و درود بر شما

نرم افزاری که بهمراه کتاب برنده به دوستان هدیه میشود مناسب ویندوز است و‌ نمونه ضعیف و ساده تر آن برای اندروید و رایگان قابل دانلود است.

موفق باشید. 

سجاد شرف پور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام وقت بخیر من نرم افزار برای اندروید رو دان کردم ولی اجرا نمیشه
لطفا راهنماییم کنید
ممنونم

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام و احترام خدمت شما جناب اقای شرف پور

نرم افزار را از حالت فشرده خارج کرده و فایل نصبی را روی دستگاه اندرویدی انتقال داده و نصب نمایید. اگر این مراحل را بدرستی انجام داده اید، فایل راهنمای همراه برنامه میتواند به شما کمک کند. اگر احیانا موفق به نصب نشدید، مجددا به ما اطلاع دهید تا موضوع را پیگیری و حل کنیم.

از اینکه در جمع برنده ها هستید، خوشحالیم

fati radman در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

من ماله اندرویدودارم لازم موقع استفاده لازم هدفون استفاده کنم یالازم نیست

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام بر شما

خیر لازم نیست. این برنامه بصورت تصویری است و برنامه ریزی از طریق ورودی چشمی انجام میشود.

موفق باشید

سید محمد داود میرافضل در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام تشکر
لینک برنامه برای ویندوز کجاست

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۱ ۰

با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز

پس از فرآیند خرید، لینک دانلود کتاب و نرم افزار برای شما فعال میشود

همچنین میتوانید با مراجعه به پروفایل خودتان، از قسمت "سفارشات من" وارد بخش "اطلاعات بیشتر" شده و از آنجا لیست خریدهای خود را مشاهده می نمایید و میتوانید از بخش "لینکهای دانلود" محصولات خریداری شده را به هر تعداد دفعه که مایل باشید دانلود نمایید.

موفق باشید

زهرا رضاییان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

salam subli,imal danlod nmishe lotfan daghigh tar rahnaem konid amnon

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما دوست بزرگوار

برای دانلود رایگان برنامه ها، کافیست عضو سایت باشید و با نام کاربری خودتان وارد سایت شده باشید.

در این حالت به سادگی روی هر نسخه از برنامه ها که علاقه مند هستید کلیک کرده و برنامه شروع به دانلود روی سیستم شما می کند.

با این حال اگر موفق به دانلود برنامه نشدید، حتما اطلاع دهید تا برنامه از طیق دیگری (ایمیل، لینک دانلود، شبکه های اجتماعی و ...) برای شما ارسال گردد.

موفق باشید

mahdi javanmard در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام به تمام دوستان عزیز. در مورد کتاب برنده همین قدر بگم که من با خریدن این کتاب نگرشم به زندگی کاملا تغییر کرد و جالب تر اینکه کتاب برنده اولین کتابی است که تمام مراحل خلق و جذب خواسته ها را به طور کامل توضیح داده است و تمریناتی در کتاب هست که به شما قول میدهم اگر آنها را به طور کامل و درست و حسابی انجام بدهید در مسیر خلق و جذب خواسته هایتان قرار میگیرید . در این مورد دوست دارم چند تا از اتفاقاتی که برای من در طول انجام این تمرینات افتاده برای شما بنویسم و مطمئن باشید که من تمرینات خودم را تا آخر به طور کامل و درست و حسابی انجام میدهم تا نتایج بیشتر و بیشتری برای من بیفته و به تمام خواسته هام در زندگی برسم . مورد اول اینکه در خیلی از جاها به بنده تخفیف داده میشه یعنی اینکه خودشان دوست دارند به من تخفیف بدهند . مورد دوم اینکه یک نفر پولی را به من بدهکار بود و من یادم نبود اومد و بدهی اش را به من داد. مورد سوم صاحب کارم که قبلا پیش او کار می کردم برای من بابت آخرین حساب که با هم داشتیم برای من عیدی به حسابم واریز کرده است. مورد بعدی خیلی از جاها که میرم خیلی ها منو میهمان خود میکنند و هزینه منو حساب میکنند.

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

آقای جوانمرد عزیز

با سلام و احترام و تبریک سال جدید و آرزوی سالی سرشار از موفقیت برای جنابعالی

از لطف شما سپاسگزاریم و امیدواریم روند موفقیت شما هر روز از روز قبل بهتر و بهتر باشد

شما جزء آن دسته از اعضایی هستید که این کتاب را فقط محض تفریح یا سرسری تهیه نکردید. شما تمرینها و نکاتی که در این کتاب گفته شده را جدی گرفته و تمرینهای خود را با تعهد انجام داده اید در نتیجه روند طبیعی این است که در مسیر اصلی خواسته ی خود قرار گرفته و با خواسته های خود همراه و هم مسیر و هم فرکانس شوید. شما از تلاش خود نتیجه می گیرید و ما از این موضوع بینهایت خوشحالیم.

شما در روند دسترسی به ثروت های بیکران این هستی قرار گرفته اید و مطمئنا روز به روز بر این روند اضافه خواهد شد. ما ایمیل های شما را که از نتایج بدست آمده برای ما می نویسید مطالعه می کنیم و باور کنید از خود شما بیشتر خوشحال می شویم. بازهم برای ما ایمیل بفرستید و از نتایج خود ما را مطلع  کنید.

برای شما و تمام اعضای برنده دات نت آرزوی سالی سرشار از خیر و برکت، شادی، صحت،  سلامت ثروت و موفقیت های بیشمار داریم

برنده باشیم

رضا امیری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام متاسفانه نتوانستم برنامه راداننلود کنم لطفا به ایمیل ارسال شود ممنون

محمود مرادی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام
من هر چه خواستم اپلیکشن برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه را جهت اندروید دانلود کنم نشد.اگر امکان دارد اپلیکشن را برای من ایمیل نمائید.
باتشکر از شما،محمود مرادی

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و درود خدمت شما دوست عزیز

در صورتی که عضویت شما در سایت به درستی انجام شده باشد، دانلود نرم افزار بسادگی انجام خواهد شد.

اگر احیانا بعد از ثبت نام موفق به دانلود برنامه نشدید، در همین بخش به ما اطلاع دهید.

موفق باشید

ferferi g در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با توجه به اینکه 30 سال سن دارم اما هنوز قدرت تصمیم گیری برای زندگی خودم رو ندارم . و حرف حرفه خونواده ست و به ضررم هم تموم شده . می خوام دیگه خودم بتونم برای زندگیم تصمیم بگیرم .می خوام ضمیرناخودآگاهم رو جوری برنامه ریز کنم که تصمیمات خودم بیشترین قدرت را داشته باشن البته با مشاوره با خونواده . مخصوصا پدر خوانواده . برای این کار باید چجوری و از چه عکسایی استفاده کرد . چه تاکیداتی و مطالب

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوست عزیز

اینکه شما به مرحله ای رسیده اید که نیاز به استقلال فکری و عملی را در خود احساس می کنید و میخواهید این فکر را به بخشی از شخصیت و رفتار خود تبدیل نمایید برایتان نتایج مثبتی بهمراه خواهد داشت اما قبل از اینکه به هدف خود نایل شوید نخست باید از وضعیت رفتاری فعلی خود اطلاع کامل داشته باشید و دقیقا به این مهم برسید که الان دقیقا کجای کار هستید.

رفتارهای خانوادگی عموما به سه بخش زیر تقسیم می شوند:

1- رفتارهای منفعلانه : در این گونه رفتار عموما فرد نظر خود را بخوبی عنوان نمی کند و اجازه می دهد دیگران برای وی تصمیم بگیرند و نظرات دیگران بر نظر وی ارجحیت دارد. این رفتار از موقعیت های بسیار اولیه  شروع می شود مثل زمانی که از وی می خواهند برای شام شب یا مقصد مسافرت تعطیلات و یا غذایی که مایل است در رستوران میل کند و غیره  نظر بدهد ولی شخص در اینگونه موارد بدون نظر است و منفعلانه رفتار می کند. معمولا با تکرار این رفتار، شخصیت آسیب پذیری در فرد ایجاد می شود و زمانی می رسد که اصطلاحا کاسه صبر او لبریز شده و بعد از مدتی به گروه 2 تبدیل می شود.

2- رفتارهای پرخاشگرانه: افراد خودبین، خود رای، خود خواه که به نظرات و صحبتهای دیگر اعضای خانواده بی اهمیت هستند در این گروه قرار می گیرند. این طرز فکر که "فقط من هستم و دیگران اهمیتی ندارند" بصورت الگوی فکری و الگوریتم پردازش افکار در ذهن آنها عمل می کند و رفتارهایی متناسب با این طرز فکر از خود بروز می دهند. با گذشت زمان اینگونه افراد به رفتارهای "آسیب زننده" سوق داده می شوند و باعث رنجش و مکدر کردن خاطر اطرافیان می شوند.

3- رفتارهای قاطعانه: این رفتار خود به چهار زیرگروه تقسیم می شوند:

الف) رفتار شفافانه: در این رفتار، شخص بصورت کاملا شفاف و واضح نظر و عقیده ی خود را در جمع خانواده یا تک تک اعضاء مطرح می کند و دقیقا می گوید که چه نظری دارد و چه می خواهد.

ب)محترمانه: در این رفتار شخص مقید است که به کسی توهین نکند و حق ندارد شخصیت و انسانیت طرف یا طرفهای مقابل را خرد کند.

ج) رفتارهای صادقانه:  که بر اساس صداقت و راستی بنا شده و شخص هرگز نقش بازی نمی کند و می خواهد که خودِ واقعی اش باشد.

د)جرات مندانه: در این رفتار همیشه یک خط فکری و الگوی همیشگی در جلوی دید شخص است که می گوید: هم من مهم هستم و هم نظر و عقیده ی دیگران مهم است.

ترکیب 4 رفتار فوق گروه سوم یعنی رفتارهای قاطعانه را می سازد که به نظر می رسد این رفتار و خط فکری ، مد نظر شماست.

برای رسیدن به این خط فکری، نخست خوب به آنچه گفته شده فکر کنید و موقعیت خود را بصورت بی طرفانه بسنجید. سپس در مورد سطرهای بالا بیشتر تحقیق کنید و منابع مربوطه را مطالعه نمایید.(منابع را خود بیابید)

پس از روشن شدن واضح و روشن موقعیت خود و آنچه حقیقتا بدنبال آن هستید، آنگاه برنامه ریزی ناخودآگاه را شروع کنید.

موفق و کامروا باشید

محمدرضا زارع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام
مثلا من میخوام در زمینه کنکور موفق بشم عکس نفرات اول کنکور با جمله تاکیدی وارد نرم افزار کنم؟؟؟؟؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام بر شما جناب آقای زارع عزیز

ضمن آرزوی موفقیت برای شما در کنکور و در تمام جوانب زندگی

شما علاوه بر اینکه جملات قدرتمند کننده در مورد کنکور را وارد نرم افزار می کنید، این جملات را روی عکس افراد موفق و الگو در این زمینه(مثل نفرات برگزیده سالهای قبل که از نظر شما موفق بوده اند) را قرار دهید. این کار را با نرم افزار های ساده ای در ویندوز می توانید انجام دهید و این تصاویر را در برنامه قرار دهید.

 در کتاب برنده اشاره داشتیم ضمیر ناخودآگاه شما باید خواسته ی نهایی شما را درک کند و این خواسته با ایمان راسخ و علاقه شدید به دستور کار و هدف او تبدیل می شود و ناخودآگاه برنامه ریزی می شود تا به آن هدف برسد. در نتیجه شما باید با آن هدف همسو و هماهنگ باشید یعنی اینکه هدف را کاملا قابل دسترس و انجام شدنی بپندارید و در جهت رسیدن به آن حرکت و تلاش کنید. منتها وقتی شما ایمان راسخ داشته باشید که به هدفتان می رسید، مسیر حرکت و تلاش برای شما روشن می شود. در طول مسیر شاید شما اصلا متوجه نباشید که دارید به سمت هدفتان حرکت می کنید اما بعد از گرفتن نتیجه، تازه متوجه می شوید که تمام راهی که طی کردید از قبل برنامه ریزی شده بوده و شما را به هدف دلخواهتان رسانده است.

ضمیر ناخودآگاهتان بسیار بسیار بیشتر از خودتان علاقه دارد تا به هدفی که شما تعیین کرده اید برسد و این کار برای او بسیار لذت بخش است. پس تمام تلاشتان را انجام دهید تا مرتبا حس و حال خوبی داشته باشید و برای تمام داشته هایتان قدردان و ممنونِ خداوند باشید. نکات بسیار ریز و حساسی را در کتاب برنده اشاره کرده ایم که طی 10 سال با مطالعه و آزمون و خطا بدست آمده است. از مطالعه ی کتاب و انجام تمرینها غافل نشوید.

با آرزوی بهترینها برای شما دوست عزیز

محمدرضا زارع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام
ببخشید من نمیدونم چه عکس هایی وارد نرم افزار کنم
برای کإرهای فیزیکی مثل موفقیت در کار میشه عکس پیدا کرد
اما برای کار های دیگه مثل افزایش توانایی های ذهنی و افزایش اعتماد به نفس و اینجور چیزها چه عکس هایی باید استفاده کنیم میشه راهنمایی کنید؟؟؟
ممنون

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای زارع

فرض کنید، همین موضوع را می خواهید به یک کودک آموزش دهید. فرض کنید میخواهید با تعدادی تصویر به یک کودک معنای توانایی ذهنی و یا اعتماد به نفس بالا را بیاموزید. چطور عمل می کنید؟

یکی از راههایی که ما پیشنهاد می کنیم این است که تصاویر افراد معروف و مشهور مثل بازیگرها، قهرمانان ملی، دانشمندان و نخبه ها و غیره که شما آنها را در این زمینه ها یک الگوی کامل و مناسب می دانید را تهیه کنید(مثلا از اینترنت بگیرید) و بعدا جملات قدرتمندی که در این زمینه برای خود انتخاب کرده اید را با نرم افزار های ساده (مثلا Paint) روی تصویر قرار دهید و آن تصویر یا تصاویر را در برنامه تنظیم نمایید.

نکته: افرادی که بعنوان الگو انتخاب می کنید نباید از نظر شما دارای نقصان یا ایرادهایی مانند فقر مالی، اختلالات ارتباطی و مواردی مثل بد اخلاقی و غیره باشند. الگوها باید از هر لحاظ مورد تایید و تحسین شخص شما قرار بگیرند.

موفق و کامروا باشید

مهدی خ م خرم در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام می خواستم بدون ضمیر ناخوداگاه قادر است با چه سرعتی پیام ها رو ثبت و ذخیره کند من الان 1 پیام در 1 ثانیه استفاده میکنم (اندروید ) می شه مثلا: 5 پیام در یک ثانیه (هر پیام دو دهم ثانیه ) تنظیم کرد ناخوداگاه قادر به ثبت و دخیره پیام پنهان می باشد با این سرعت؟ اگر پیام رو با این سرعت ذخیره کند خیلی عالی است اگر ذخیره می کند بگید من تنطیم کنم 5 پیام بر 1 ثانیه و اگر نمی شه ( سرعت مد نظر شما چیست ضمیر ناخوداگاه تا چه حد سریع پیام را ذخیره میکند هر چه بیشتر بهتر لطفا تحقیق و راهنماییم کنید )

مهدی خ م خرم در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام خیلی ممنون از سایتتون ،میخواستم بدونم من (2 تا برنامه ) ارسال پیام پنهان به ضمیر ناخوداگاه دارم و هر کدام (1 پیام در یک ثانیه) نمایش می دهد می خواستم بدونم هر دو برنامه همزمان پیام نشان دهند مثلا:(2 پیام همزمان در یک ثانیه) ضمیر ناخوداگاه هر دو پیام در یک ثانیه ثبت و ذخیره میکند یا (1پیام در یک ثانیه ثبت و ذخیره میکند ) ممنون می شم اگه تحقیق کنید جواب رو بهم بگین خیلی ممنون از سایتتون
اگه 2 پیام در یک ثانیه (2 برنامه هر کدام یک پیام در یک ثانیه ) ضمیر نا خوداگاه پیا م ها رو ذخیره می کند بهم بگین از همین روش استفاده کنم وگر نه که همان (1 برنامه 1پیام در یک ثانیه ) رو ثبت و ذخیره میکنه راه نماییم کنید از کدام روش استفاده کنم

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام

قدرت و سرعت ضمیرناخودآگاه بسیار قوی تر و سریع تر از ثبت و ضبط این پیامهاست. ما در این بخش و با استفاده از این برنامه سعی داریم ضمیرناخودآگاه خودمان را به شیوه ای دوباره برنامه نویسی(Re- Programming) کنیم که با مقاومت ذهنی و باورهای مقاوم قبلی روبرو نشویم.

چشم شما در هر ثانیه ده ها عکس از اطرافتان ضبط و به ذهنتان و ناخودآگاهتان می فرستد. این درحالی است که تمام شریانهای حیاتی شما هم در این یک ثانیه توسط ناخودآگاه در حال کنترل است و تمام حواس دیگر شما هم همزمان در حال فعالیت هستند  و توسط ناخودآگاه رصد می شوند. پس قدرت آنچه درباره ی آن در این مبحث صحبت می کنیم بسیار فراتر از ضبط دو ورودی در یک ثانیه است. 

و اما در مورد این برنامه، طبق تحقیقاتی که سازندگان آن انجام داده اند، یک پیش فرض برای آن تعیین شده تا طبق آن پیامها نمایش داده شده و در ناخودآگاه نهادینه شوند که در راهنمای همراه هر کدام از برنامه ها توضیح داده شده است. ما پیشنهاد می کنیم برنامه طبق پیش فرض تنظیم و استفاده شود.

بسیار خوشحالیم که شما را در جمع برنده ها داریم

با آرزوی اوقاتی خوش و سرشار از موفقیت

 

 

iman rafiee در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام ممنون از سایت خوبتون
چشم در ثانیه 25 فریم عکس رو پردازش میکنه اگه اچ دی باشه 30 فریم میشه

samira a در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام رو موبایل ایفون میشه نصب کرد

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام و احترام

برای دستگاه موبایل، در حال حاضر،  فقط نسخه ی اندرویدی برای دانلود در این وبسایت موجود است. 

موفق باشید.

saeed naseri در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با عرض سلام
مشکل همین جاست که وقتی دکمه استارت رو می زنم صفحه ای باز میشه که از من سریال می خواد و اصلا برنامه استارت نمی شه.وگرنه من از کارکرد برنامه کاملا مطلع هستم.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز

بعد از نصب برنامه، فایل font که همراه برنامه است را در محل نصب برنامه کپی کنید.

بعدا برنامه را ببندید و مجددا راه اندازی کنید. با این کار برنامه رجیستر شده و پنجره ی سربال را نخواهید دید.

تمام دوستانی که برنامه را از وب سایت ما دریافت کرده اند به همین روش بسادگی برنامه را نصب و استفاده نموده اند.

موفق و پیروز باشید

saeed naseri در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با عرض سلام و خسته نباشید مجدد
از پاسخ گویی شما متشکرم
من تمام کارهایی و که تو راهنما بود و انجام دادم ولی متاسفانه برنامه راه اندازی نشد.و خیلی مشتاق هستم که کارکرد برنامه رو روی ضمیر ناخوداگاه ببینم.
لطفا راهنمایی بیشتر و کمک بفرمایید.
با تشکر

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام بر شما دوست گرامی
اگر برنامه را تنظیم و استارت کرده اید، برنامه در حال اجراست منتها بخاطر سرعت بالای نمایش، شما قادر به دیدن و تجزیه و تحلیل جملات نیستید
اگر تمایل دارید نحوه کارکرد برنامه را بهتر بشناسید، تنظیمات نمایش را روی عددهای بزرگتر تنظیم کنید. مثلا سرعت و دوره نمایش را روی یک ثانیه تنظیم کنید تا نحوه ی نمایش جملات را بصورت واضح تر ببینید.
اگر مساله رفع نشد، با ما در ارتباط باشید
موفق و پیروز باشید

saeed naseri در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

باعرض سلام و خسته نباش
من نسخه ویندوز و دانلود و نصب کرده ام ولی نمی تونم راه اندازیش کنم
لطفا راهنمایی فرمایید.

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام و وقت بخیر خدمت شما دوست عزیز

روند کلی برنامه، به این صورت است که پس از نصب، با استفاده از راهنمای همراه برنامه، برنامه رجیستر می شود. سپس با تنظیم زمان و دوره ی نمایش جملات دلخواه که از دسته بندی های داخل برنامه انتخاب شده، روی صفحه نمایش، نمایش داده می شود.

همراه فایل دانلود شده ی برنامه، فایل راهنمای فارسی قرار داده ایم تا دوستا به راحتی با نحوه ی کارکرد برنامه آشنا شوند. لطفا فایل راهنما را مطالعه نمایید.

اگر مشکلی در این زمینه بود، ما در خدمت شما هستیم.

با آرزوی موفقیت های پی در پی برای شما

mahdi javanmard در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و خدا قوت فراوان.ای مدیر عزیز به خاطر راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم. لطفا 3 یا 4 تصویر از محیط نرم‌افزار برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه نسخه پیشرفته از شما خواستار هستم.با آرزوی سلامتی برای همه آفریدگار خدا.

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۱ ۰

با سلام و احترام خدمت شما دوست بزرگوار

بدلیل روند کاری سایت از ارسال تصاویر درخواستی شما معذوریم و ازین بابت واقعا متاسفیم. برنامه ی برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه ساختاری شبیه نمونه ی رایگان دارد که در همین صفحه برای دانلود قرار دارد با این تفاوت که تعداد جملات بسیار بیشتر و دسته بندی ها بسیار قوی تر و منسجم تر هستند. در این نسخه جملات قابل ذخیره برای استفاده در دفعات روشن شدن بعدی سیستم هستند و از قابلیت پخش تصاویر برای هماهنگ شدن دو بخش ذهن بهره می برد.

برای توضیح این جمله، بخشی از کتاب برنده که در این مجموعه خدمت دوستان محترم عرضه می گردد، در لینک زیر قرار دارد. مطمئنا مطالعه ی این بخش از کتاب می تواند با نحوه کارکرد برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه و کتاب برنده آشنایی بیشتری ایجاد نماید.

با آرزوی موفقیت های روز افزون برای شما دوست عزیز

http://barande.net/mind

mahdi javanmard در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام.لطفا بهترین گزینه دوره نمایش و طول زمان نمایش برنامه subliminal flash میگید روی کدام گزینه باید تنظیم کنم. با تشکر

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

عرض سلام و ادب خدمت جنابعالی

دوره ی نمایش را روی گزینه ی  Minimum Interval و طول زمان نمایش را روی 10 میلی ثانیه تنظیم نمایید.

در فایل راهنمای فارسی داخل پوشه ی برنامه، نکات لازم برای دوستان عزیز آمده است، لطفا مطالعه فرمایید.

با آرزوی اوقاتی خوش

سربلند و کامروا باشید

محمدرضا زارع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام
یعنی استفاده همزمان از هر دو نرم افزار عادی و پیشرفته تاثیر نرم افزار کم میکنه؟؟؟؟
من چون خوندم که ضمیر ناخودآگاه توانایی پردازش 40 هزار بیت در دقیقه رو داره از هر دو نرم افزار با هم استفاده میکنم!!!

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما

همانطور که در پاسخ سوال قبل عرض شد، تصاویر مربوط به نتیجه ی نهایی خواسته ها و اهداف، تاثیرشان بر روی ناخودآگاه به مراتب بیشتر است. به این منظور پیشنهاد ما استفاده از پخش تصاویر است. استفاده ی همزمان دو نسخه تعداد دفعات پخش جملات را حدودا دو برابر خواهد کرد ولی تصاویر تاثیری به مراتب بالاتری خواهند داشت. در صورت تمایل شما میتوانید از هر دونسخه استفاده نمایید.

موفق و پیروز باشید

محمدرضا زارع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام
ببخشید منظور من استفاده همزمان از نسخه عادی و پیشرفته نرم افزار روی ویندوز هست
یعنی در این صورت پیام های پنهان روی هر دو نسخه نرم افزار وارد کنیم و همزمان روی صفحه نمایشگر کامپیوتر نمایش داده شوند
در این صورت تاثیر گزار هستند؟؟؟؟؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام دوست عزیز

اگر شما نسخه ی پیشرفته ی نرم افزار را در اختیار دارید، پیشنهاد می کنیم بجای استفاده ی همزمان دو نسخه، فقط از نسخه ی پیشرفته استفاده نمایید و "از قسمت پخش تصاویر نهایت استفاده را ببرید. پخش تصاویر بهمراه جملات تاثیر گذار، بیشترین تاثیر را در هماهنگ کردن ضمیرخودآگاه و ناخودآگاه دارد.  همانطور که در کتاب برنده اشاره کردیم، شما فقط زمانی به اهداف خود می رسید که خودآگاهانه و ناخودآگاه آن هدف را بخواهید و مطمئن باشید به آن می رسید.

کتاب برنده به شما می آموزد چطور "خودآگاهانه" بخواهید و نرم افزار پخش تصاویر "ناخودآگاه" شما را برای رسیدن به خواسته ها آماده می کند.

" تصاویر ارسالی به ناخودآگاه شما مانند یک چسب، ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شما را به هم می چسباند و هم سو می کند."

موفق و رو به رشد باشید

کامران فاطمی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

در مقاله اشاره کردید که ضمیر ناخودآگاه فرقی نمی کنه که زبان کلمات فارسی باشه یا ایتالیایی یا انگلیسی و یا ... سوال اینه آیا اگه ما اسپانیایی بلد نباشیم و جملات به این زبان تکرار بشه همان تاثیر زبان مادری را خواهد داشت ؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام و احترام خدمت شما جناب آقای فاطمی

ما در این مقاله در مورد ناخودآگاه صحبت می کنیم، ناخودآگاهی که به قدرت محض یعنی نیرو و انرژیِ سازنده ی این هستی بیکران متصل است. ناخودآگاه مانند یک دفتر یا یک شعبه از یک سازمان عظیم در وجود هر انسانی عمل می کند. از طرفی زبان ساخته ی ذهن انسان است و توسط انسان ابداع شده است تا بتواند با آن ارتباط برقرار کند. زبان با استفاده از قدرت ذهنی که به شعور کیهانی متصل است ابداع و کم کم ریشه های آنها از هم جدا شده و به هزاران زبان موجود فعلی تبدیل شده اند.

ناخودآگاه قدرت است و زبان، تنها یک ابزار ساخته ی بشر برای برقراری ارتباط است. ناخودآگاه به تمام نیروی سازنده ی جهان و به شعور هستی متصل است و اگر زمانی انسان بتواند از قدرت واقعی ناخودآگاهش استفاده کند می تواند هر زبانی را به راحتی متوجه شود و درک نماید چون قدرت ناخودآگاه فراتر از ابزار ساخته ی انسان است. بنابراین در کل، زبان برای ناخودآگاه مهم نیست. مهم ورودی های ناخودآگاه است. ناخودآگاه ورودی ها را دریافت می کند و اگر این ورودی ها به تعداد زیاد تکرار شوند به نگرش ذهنی غالب، اعتقاد یا باور تبدیل می شوند و از این به بعد شما بر اساس همین باور ها به زندگی تان ادامه می دهید و شرایط را تجربه می کنید.

با آرزوی بهترینها برای شما دوست عزیز

 

گا احسانی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام این نرم افزار اندروید رو دانلود کردم ولی باز نمیشه

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام خدمت شما

نرم افزار تست شد و هیچ مشکلی ندارد. لطفا برنامه را روی یک دستگاه اندروید دیگر نصب و تست نمایید. امکان دارد ایراد از دستگاه باشد. دقت نمایید که برنامه را از حالت زیپ خارج نموده و بر روی دستگاه اندروید نصب نمایید.

موفق باشید

محمدرضا زارع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام ایا میشه که به طور همزمان از هر دو نسخه نرم افزار استفاده کرد؟؟؟
در این صورت تاثیرشون روی ضمیر ناخودآگاه کم نمیشه؟؟؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما جناب آقای زارع عزیز

اگر منظورتان استفاده ی همزمان نسخه ی اندروید و ویندوز در دو دستگاه مختلف است، باید عرض کنیم نه تنها ایرادی ندارد بلکه بسیار هم مفید هست.

ببینید، هدف بمباران کردن ضمیرناخودآگاه با جملات و ورودی های مثبت از طریق چشم است. هر چقدر تعداد دفعات این ورودی ها بیشتر شود، روند ساخت الگوهای جدید ذهنی قوی تر و سریعتر می شود.

موفق و رو به رشد باشید

fl0wer m00n در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام خسته نباشید. ببخشید من هر چقدر فایل فونت رو کپی میکنم برنامم رجیستر نمیشه. به راهنماییتون نیاز دارم . ممنون

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام دوست عزیز

بعد از کپی شدن برنامه در محل مورد نظر، برنامه را ببندید و مجددا برنامه را اجرا نمایید.

با تشکر و آرزوی موفقیت های روز افزون برای شما

علیرضا کریمی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام مجدد
منظورم اینه که مثلا ایا میشه با این نرم افزار باعث کوچک تَر شدن بینی یا افزایش قد یا مسائل اینچنینی شد؟؟؟
ممنون

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز

ما ماهها یا حتی چند سالی است که در مورد این برنامه و برنامه هایی با کاربرد های مشابه تحقیق و مطالعه می کنیم. بسیار مشتاقیم که نتایجی را که مردم سراسر دنیا از این روش تغییر برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه بدست می آورند را مطالعه کنیم و را ه و روشهای استفاده ی بهتر از ضمیرناخودآگاه را بیاموزیم و پس از حصول اطمینان از روش کاربردی آن، نتایج را در اختیار دوستان دیگر قرار دهیم. آنچه بصورت کلی در دسته بندی های مورد استفاده از این برنامه آمده است معمولا روشهایی برای کسب نتایج مثبت و موفقیت هایی در زمینه های مالی، ارتباطی، معنوی، شغلی، سلامتی و تندرستی، رفع ترس ها و توهمات ذهنی و مواردی این چنین بوده است. تیم برنده تا این لحظه هیچ گاه برای مواردی که شما اشاره فرمودید تحقیق یا موردی که در شبکه های وب بین افراد به اشتراک گذاشته شده باشد ندیده است و هیچ گونه اطلاعی در این زمینه ندارد.

شاید این خود موضوعی جالب برای تحقیق باشد که شما می توانید بعنوان یک پروژه ی تحقیقاتی روی آن کار کنید و نتایج جالبی هم بدست بیاورید و به مجموعه نتایج بدست آمده اضافه کنید.

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما دوست عزیز

علیرضا کریمی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۱ ۰

سلام وقت بخیر
پس نسخه اپل نرم افزار تا چه زمانی قرار میدید
ما همچنان منتظریم
ممنونم

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما جناب آقای کریمی

وقت شما بخیر

همانطور که در پاسخ سایر دوستان هم عرض کردیم، تهیه ی نسخه ی IOS این برنامه برای ما مقداری زمان بر شده است. اگر بخواهیم مقداری کامل تر توضیح بدهیم، باید عرض کنیم دو مساله وجود دارد:

اول اینکه نسخه ی مطلوبی ازین نرم افزار که ضمن داشتن قدرت کافی، بتواند خواسته ی ما را برطرف کند و البته رایگان بوده و برای کشور عزیزمان در دسترس باشد و کاربران بتوانند با استفاده ی از آن نتیجه بگیرند را نیافتیم. حتی در مواردی با بعضی طراحان آن صحبت شده، اما متاسفانه برنامه شان یکی از موارد بالا و مورد زیر را نقض می کرده است.

دوم اینکه، نسخه های مطلوبی که در این زمینه برای IOS طراحی شده، با قیمت های چند ده دلاری عرضه میشوند و ما نمیتوانیم این محصول را در اختیار دوستان قرار دهیم. چون اگر بخواهیم این برنامه را بخریم و بصورت پولی و یا رایگان در اختیار کاربران قرار دهیم، در هر صورت قانون کپی رایت را نقض کرده ایم. و حقوق تولید کننده و طراحان برنامه را نادیده گرفتیم که این کار از نظر قانونی و اخلاقی صحیح نیست.

 ما خودمان هم به شدت علاقه مندیم که این نسخه از برنامه را هم در اختیار دوستان قرار دهیم چون درخواست های زیادی به ایمیل وبسایت برای این نسخه ارسال میشود و ما متاسفانه جواب قاطعی برای این مورد خاص برای دوستان و اعضای عزیز سایت نداریم.

 بنابراین بازهم باید عرض کنیم، در پی تهیه ی نسخه ی رایگان و قدرتمند از این برنامه هستیم و به محض دسترسی ، سریعا برای دانلود رایگان قرار داده و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

صمیمانه از وجود این نقصان، از شما و سایر عزیزان عذر خواهی نموده و برای شما بهروزی و سعادت آرزومندیم

موفق و رو به رشد باشید

Hamideh Biyavar در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام و عرض ادب
ممنون از سایت خوب تون
من برنامه رو دانلود کردم
اما موقع نصب پیام میده که unable to open
ممنون میشم راهنماییم کنید
سپاس

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز

تشکر از لطف شما

تمامی نسخه های نرم افزار که بر روی سایت قرار گرفته، چندین بار و بر روی دستگاههای مختلف تست شده تا صحت کارکرد آنها برای ما محرز شود. اگر از دانلود کامل و سالم برنامه اطمینان دارید،  پیشنهاد میکینم در صورت امکان برنامه را بر روی دستگاه دیگری نصب نمایید. معمولا پیام خطایی که به آن اشاره نمودید، بعلت عدم توانایی دستگاه در نصب برنامه است.

با آرزوی موفقیت برای شما

مهدی خلف پور در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

باسلام من برنامه رو واسه گوشیم دانلود کردم وقتی اونو توحالت 30 و کمتر از اون قرار میدم نمیتونم پیام هارو ببینم و فقط درحالت 50 میتونم اونو مشاهده کنم آیا این طبیعیه و خیلی ریز این پیاما وارد ناخودآگاهم میشه یا cpu گوشیم ضعیفه که نمیتونه پوشش بده؟درضمن cpu گوشیم 1040 هست..ممنون میشم جوابه منو بدید.

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام

اصل اساسی نرم افزار همین موضوع است که پیامها بصورت نامحسوس و بصورت بسیار سریع نمایش داده شوند تا توسط ذهن خودآگاه قابل خواندن و تجزیه و تحلیل نباشد. بنابراین قرار دادن تنظیمات نمایش پیامها در برنامه برای اعداد 10 تا 20 بهترین حالت نمایش است. برای اطلاعات بیشتر شما می توانید فایل راهنمای همراه نرم افزار را مطالعه نمایید.

موفق باشید

مریم جنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام و خداقوت خدمت مدیریت محترم سایت
ببخشید اگه میشه جواب سوالی رو که درپست قبلی پرسیدم بدید که من از درست کارکردن این نرم افزار مطمئن بشم،باتشکر

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما و سایر اعضای محترم سایت

همانطور که در بخش توضیحات نرم افزار اشاره کردیم، بهترین حالت کارکرد این نرم افزار روی 10 میلی ثانیه است که باعث میشود پیامهای دلخواه شما بطور نامحسوس و بدون فیلتر شدن، وارد ضمیر ناخودآگاه شده و کم کم شروع به شکل گیری و تقویت شود. بهترین حالت کارکرد این برنامه زمانی است که کاربر اصلا متوجه ی نمایش پیامها نشود. وقتی کاربر متوجه نمایش پیامها نشود، در نتیجه ذهن خودآگاه قادر به درک و جبهه گرفتن در مقابل آنها نمیشود. بنابراین پیامها مستقیما وارد ناخودآگاه شده و در آن پایه ریزی و تقویت می شوند.

موفق و رو به پیشرفت باشید

مریم جنگی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با عرض سلام و خداقوت خدمت دست اندرکاران این سایت نمونه
سوالی درمورد نسخه ی رایگان این نرم افزار داشتم؛وقتی کادر اول رو روی 10 تنظیم میکنم چیزی روی صفحه ظاهر نمیشه یا حداقل من متوجه نمیشم،ایا دراین صورت هم نرم افزار درست عمل میکنه حتی اگه من اصلا پیام رو روی صفحه ی گوشی نبینم؟چون زمانی که رو 50 یابیشتر میزارم چشمکش شدیده و به شدت سردردم میکنه،ممنون میشم راهنمایی کنید که روی چه عددی تنظیم کنم بهتره

علیرضا کریمی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام این نرم افزار مشابه همون نرم افزار اقای تونی دوساجه هست؟؟؟؟چقدر به اون شباهت داره؟؟؟؟؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام بر شما دوست عزیز

نمونه رایگان و ساده تر نرم افزار در لینک های بالا موجود است. شما میتوانید نرم افزار را دانلود، نصب نموده و با نرم افزار مورد نظرتون( تونی دوساجه ) مقایسه بفرمایید.

با تشکر از شما

سجاد ماهوتی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام خسته نباشید، دان تموم شد ولی چیزی نیاورد ، rar ؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام

لینک چک شد. میتوانید دانلود نمایید

با تشکر

ماریا سیف در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام لینک دانلود نداره
نمی تونم دانلود کنم
میشه لطفا کمکم کنید

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام بر شما

مجددا برای دانلود اقدام نمایید

با تشکر از شما

محمدرضا زارع در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام نسخه اپل این نرم افزار حدودا تا چه زمانی اماده میشه
ممنون از سایت خوبتون

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز و تشکر از شما

با توجه به درخواست های مکرر دوستان در مورد نسخه ی اپل، تمام تلاش خود را بکار بسته ایم تا در سریعترین زمان ممکن نرم افزار مناسب و با طراحی درست و اصولی را تهیه و در اختیار شما و سایر عزیزان قرار دهیم. ما در تلاشیم تا نسخه ی رایگان این برنامه را تهیه کنیم چون در صورت خرید برنامه(54$)، بعلت وجود قانون کپی رایت، نمیتوانتیم برنامه را بصورت رایگان یا با دریافت هزینه عرضه کنیم چون در هر دو حالت کپی رایت نقض خواهد شد.

به محض قرار گرفتن برنامه در وبسایت از طریق پیامک و ایمیل به شما و سایر عزیزان اطلاع رسانی خواهد شد.

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما

roya baboli در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

عالی بود مرسی

علیرضا کریمی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با درود فروان خدمت شما و سایت بسیار خوبتون
من میخواستم نرم افزار شما رو واسه گوشی اپل دانلود کنم متاسفانه موفق نشدم
اگر امکانش وجود داره در ایمیلم لینکش رو بفرستین
با آرزوی پیشرفت روز افزون برای شما و تیمتون

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

جناب آقای کریمی

با سلام و احترام

متاسفانه نسخه ی اپل این برنامه در وبسایت ما موجود نیست. سعی میکنیم نسخه اپل (نسخه رایگان)  را تهیه و در اختیار دوستان قرار دهیم. به محض آماده شدن برنامه، اطلاع رسانی خواهد شد.

با آرزوی موفقیت برای شما

ھانیه ایوبی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام ممنونم از سایت خوبتون و مطالب مفیدتون ۔۔دنیا به انسان ھایی مثل شما نیاز دارہ

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام خدمت شما دوست عزیز

خوشحالیم که مطالب مورد توجه شما قرار گرفته

از لطف شما سپاسگزاریم

بهار محمدی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام وقتتون بخیر و طاعاتتون قبول حق.ببخشید من تا حالا چند بار این نرم افزار رو برای اندروید دانلود کردم اما متاسفانه بازش نمیکنه و یه پیغام میده
No apps can perform this action

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام و احترام خدمت جنابعالی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه عزیز

پیغامی که به آن اشاره داشتید، مربوط وجود مشکل در برنامه نیست بلکه بخاطر ایراد کوچکی در دستگاه شماست.

رایج ترین حالت بروز این خطا زمانی است که یکی از برنامه های اندروید بصورت اتوماتیک (و یا ناخواسته) غیر فعال (Disable) شده باشد. شما بایستی به لیست برنامه های خود در قسمت تنظیمات  (Settings apps یا Application Manager)مراجعه کرده و آن برنامه ای را که غیر فعال شده است را پیدا کرده و مجددا فعال نمایید.

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای شما

 

بهار محمدی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

بینهایت از لطف شما ممنونم

مریم احمدی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام
بخاطر سایت خوب ومطالب مفیدتون ممنوم
من این برنامه رو روی گوشیم نصب کردم ولی فقط پیام نوشتاری می فرسته امکانش نیست که پیام صوتی هم بفرسته؟
ممنون

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام خدمت شما

این برنامه فقط برای برنامه ریزی ناخودآگاه از طریق چشم طراحی و ارائه شده است و امکان ارسال پیامهای صوتی را ندارد.

برای برنامه ریزی از طریق شنوایی، کمی کار دقیق تر است چون باید از طریق یک گوش بخش منطق ذهن را درگیر کرد و از طریق گوش دیگر پیام ها را به ناخودآگاه ارسال کرد تا نتیجه اش بهتر باشد. به زودی در این مورد، مقاله ای در وبسایت قرار خواهیم داد.

با سپاس از شما

مصطفی رسول زاده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام
من برنامه رو برای اندروید دانلود کردم. اما فقط راهنماش باز میشه و خود برنامه که بخوام نصب کنم دانلود نشده.
لطفا کمک کنید و در صورت امکان نرم افزار رو برام ایمیل کنید.

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۱ ۰

با سلام و احترام خدمت شما

پوشه ای شما دانلود میکنید شامل دو فایل است. فایل pdf که راهنمای کلی کارکرد نرم افزار است

و فایل دوم با پسوند (APK. ) و حجم حدودا (1.671KB) که فایل اجرایی برنامه است و باید روی دستگاه (گوشی، تبلت و...) با سیستم اندروید نصب و اجرا گردد.

سعی کنید یک بار دیگر امتحان کنید. در صورت عدم اجرا و نیاز به راهنمایی بیشتر با ما از طریق همین صفحه تماس بگیرید.

با آروزی اوقاتی خوش برای شما

 

نوراله علیزاده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

باسلام ببخشیدزیادمزاحم میشوم پس این نرم افزارکه همراه کتاب به خریداران میدهیدچیست و چرادرقسمت vipوجود نداردومن دراین بخش تنها سه مطلب دیدم دراین سال وحتی کتاب نیزقرارداده نشده حتی باتخفیف وممنون که دراین بخش پاسخگوهستیدچون قسمتهای دیگرسایت نظرنوشتم وجواب ندادند

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام خدمت شما دوست بزرگوار

ما بسیار خوشحال می شویم وقتی به سوالات و نظرات دوستان و اعضاء پاسخ می دهیم

در این صفحه شما چندین نرم افزار با توضیحاتی که ارایه شده ملاحظه می فرمائید که تماما رایگان هستند. یکی از این نرم افزارها برای سیستم عامل ویندوز طراحی شده است و تقریبا ساختار ساده ای دارد. نرم افزار پیشرفته، همانطور که از نام آن مشخص است، قابلیت های بیشتری نسبت به نرم افزار رایگان دارد. این نرم افزار نیز از نظر ما رایگان است اما از آنجا که ما میخواهیم به اعضاء سایت، بیشتر از مبلغی که پرداخت می کنند سرویس ارائه دهیم، در نتیجه این نرم افزار را بصورت هدیه به خریداران کتاب "برنده" تقدیم می کنیم.

در قسمت VIP فقط مطالبی قرار داده می شود که برای برگرداندن آنها به فارسی هزینه شده است. در غیر اینصورت مقالات کاملا رایگان و قابل دسترس برای تمامی بازدیدکنندگان هستند. چندین مقاله ی به روز در مبحث روانشناسی و ضمیرناخودآگاه در دست ترجمه است و به محض آماده شدن در این قسمت قرار می گیرد.

اگر یکی از اعضاء در قسمت های مختلف سایت سوال یا نظری با یک هدف نوشته باشند، پاسخ سوالات و نظرات آن عزیز، در قالب یک پاسخ نوشته می شود.

بسیار خوشحالیم که شما را در جمع برنده ها داریم

موفق باشید

 

نوراله علیزاده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

باسلام میخواستم بدانم چرانرم افزارفعلی بالا بیشترازچهارپیام ظرفیت ندارد وچرادرعصویت طلایی نرم افزارپیشرفته وجود ندارد

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام

نرم افزار مذکور، یک نسخه ی ابتدایی از یک نرم افزار پیشرفته است که با قیمت 29 دلار و از طریق مستر کارت و ویزا کارت و غیره قابل تهیه است. این نرم افزار برای 5 پیام طراحی شده است. ما در تلاش هستیم تا نرم افزار های قدرتمندتری را تهیه و بصورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. به محض آماده شدن در وبسایت قرار خواهیم داد و به دوستان اطلاع رسانی خواهد شد.

یک کتاب جدید و یک نرم افزار کاملا بومی و قدرتمند در حال آماده سازی است و برای مراحل نهایی ارسال گردیده است. پس از آماده شدن، این محصولات در قسمت عضویت طلایی قرار خواهند گرفت.

موفق باشید

نوراله علیزاده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

باسلام وسپاس ازین کاربسیاربسیارعالیتون میخواستم بدانم اینکه درپستهانوشته بودیدقسمت انتخابی نرم افزارپیشرفته استفاده میکنید کجااین نرم افزارهست چون ندیدم باسپاس

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

درود بر شما دوست عزیز

نرم افزار پیشرفته ی "برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه" بهمراه نسخه ی الکترونیکی کتاب "برنده"، برای خریداران کتاب قابل دانلود است.

نسخه ی ابتدایی و رایگان این برنامه هم در همین صفحه برای سیستم های اندروید، ویندوز، ویندوز فون و غیره برای اعضاء سایت قابل دانلود و استفاده می باشد.

موفق باشید

رامین پورشت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با عرض سلام خدمت مدیر محترم سایت
چند روز پیش نرم افزار سابلیمینال فلش را دانلود و نصب کردم ولی کد رجیستر نداشت بعد از دو الی سه روز که گذشت از من سریال برای رجیستر میخواهد که من ندرام ممنون میشم که سریال را در اختیار من بگذارید
با تشکر

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز

به همراه نرم افزار، فایل راهنمای بسیار ساده ی نحوه ی رجیستر شدن برنامه در قالب فایل Pdf موجود است.

فایل راهنما را مطالعه و اقدام به رجیستر کردن برنامه نمایید.

بعد از رجیستر شدن، برنامه را ببندید و مجددا اجرا نمائید تا تنظیمات اعمال شوند.

موفق باشید

پیمان اولیایی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام به تمام دوستان عزیزمیخواستم از مدیر محترم بپرسم ایا میشود داستانهای خود را در مورد قانون جذب در این بخش قرار دهیم تا انشاالله نیرویی برای تمامی دوستان شود دوستتون دارم وبرای همگی شما عزیزان ارزوی موفقیت میکنم

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

درود بر شما دوست عزیز

این بسیار عالی است که شما و سایر دوستان، داستانها و تجربیات خود را با ما و سایر کاربران سایت به اشتراک بگذارید تا برای همه ایجاد انگیزه ی مضاعف کند

با تشکر از شما

موفق باشید

فریبرز هندسی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

ببخشید من این برنامه رو نصب کردم و پیام هارو وارد کردم یعنی وقتی که من با گوشی کار میکنم این پیام ها ظاهر میشود؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام خدمت شما دوست عزیز

وقتی شما پیامهای دلخواه و قدرتمند خودتان را وارد برنامه نمودید و برنامه را در حالت ON (روشن- فعال) قرار دادید، پیامها بصورت خیلی سریع روی صفحه نمایش اجرا می شود. اگر قدرت CPU گوشی شما بالا باشد، پیامها با سرعت بالایی نمایش داده می شوند و شما قادر به خواندن متن خودتان نیستید.

هدف هم دقیقا همین است که ذهن شما(خودآگاه) نتواند متن را بخواند و تجزیه تحلیل کند، و جملات مثبت و قدرت بخش مستقیما وارد ناخودآگاه شود.

 

فریبرز هندسی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۲

ببخشید من این برنامه رو نصب کردم و پیام هارو وارد کردم یعنی وقتی که من با گوشی کار میکنم این پیام ها ظاهر میشود؟

وحید عبدی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با عرض سلام من همین یک ساعت پیش عضو شدم میخواستم بدونم
برای گوشی اپل از چه طریقی مینونم دانلود کنم ممنون میشم اگه راهنمایی
بفرمایید

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام دوست عزیز

در حال حاضر برای گوشی اپل این برنامه را موجود نداریم ولی حتما در صدد هستیم تا برای این نوع سیستم عامل هم این نرم افزار را آماده و در دسترس دوستان قرار دهیم. به محض آماده شدن این برنامه، از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

موفق باشید

پیمان اولیایی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام به تمامی دوستان عزیز امروز چهارشنبه 95/12/11میباشد میخواستم از سایت برنده نت وجناب اقای محسن سلیمانی برای کتاب ارزشمند برنده تشکر وقدر دانی نمایم دوستان من حدود20سال پیش کتابهای بسوی کامیابی انتونی رابینز رو مطالعه کردم وهمچنین از نویسنده مشهور اقای وین دایر وپل زاگو واکهارت تله و....چیزی رو که باید بگویم کتاب اقای سلیمانی است واقعا کتاب با بیانی شیوا وقابل فهم وبعبارتی با زبان ایرانی نه ترجمه بلکه فهم واستفاده از طرز فکر ایرانی نوشته شده است من از تمامی دوستان دعوت میکنم که حتما یک نسخه از این کتاب را تهیه نمایند تا از گنجینه نهان در ان بهره مند گردند در انتها خواوند منان را سپاس میگویم که من را با این سایت ارزشمند اشنا کرد وبرای تمامی دوستان ارزوی توفیق وسربلندی وسلامتی را خواهانم دوستتون دارم وبهترینه را برایتان خواستارم

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

جناب آقای اولیایی عزیز

از لطف جنابعالی نهایت تشکر و قدردانی را داریم

ما هم از حضور گرمتان در جمع برنده ها بسیار خرسندیم

و برای شما موفقیت های پی در پی و روز افزون را از پروردگار مهربان خواستاریم

پاینده باشید

 

پیمان اولیایی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام وخسته نباشیدبه تمامی عزیان برنده نت وبا تشکر بخاطر ارسال نسخه پیشرفته نرم افزار برنامه ریزی ناخوداگاه یک سوال از محضر عزیزان داشتم ایا هر دفعه برای استفاده از نرم افزار باید دوباره ویرایش کرد یعنی اینکه من میخواهم به زبان فارسی استفاده کنم باید هر روز که رایانه ام را خاموش وروشن میکنم باید دوباره موارد مورد نظر را بنویسم چون الان که با نرم افزار مورد نظر کار کردم ودستگاهم را خاموش وروشن نمودم اطلاعاتی را که به زبان فارسی در محل های مورد نظر قرار داده بودم پاک شده بود .لطفا در این زمینه راهنمایی بفرمایید با کمال تشکراز شماعزیزان..

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز

شما از نسخه ی پیشرفته ی نرم افزار استفاده می کنید. بنابراین در قسمت Custom Message پیامهای دلخواه خود را به فارسی تایپ کرده و در صورت دلخواه دسته بندی نمایید  و برای پخش علامت بزنید

با این کار پیامها در برنامه ذخیره خواهند ماند.

موفق باشید

 

سجاد ساداتی
سجاد ساداتی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام
سپاس فراوان از اینکه چنین نرم افزار با ارزشی رو به صورت رایگان در اختیار کاربران گذاشتید
مدت هاست که دنبال همچین چیزی بودم و واقعا نیازش دارم
ولی متاسفانه بعد از چند روز استفاده با مسئله رجیستر کردن نرم افزار روبرو شدم , ممنون و سپاسگذارم اگر بتونید راهنماییم کنید بتونم رجیستر کنم و از نرم افزار استفاده کنم

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز

به همراه نرم افزار، فایل راهنمای رجیستر شدن برنامه در قالب فایل Pdf موجود است.

فایل راهنما را مطالعه و اقدام به رجیستر کردن برنامه نمایید.

موفق باشید

سجاد ساداتی
سجاد ساداتی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

بارها طبق راهنما واسه رجیستر کردن نرم افزار اقدام کردم ولی نشده

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

درود بر شما دوست عزیز

بعد از کپی فایل Font به پوشه ی محل نصب،  برنامه را ببندید و مجددا اجرا نمایید.

موفق باشید.

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام

به همراه برنامه، فایل راهنمای رجیستر شدن و نحوه ی استفاده موجود است.

لطفا مطالعه بفرمایید و برنامه را رجیستر نمایید

موفق باشید

حسین اسماعیل نیا در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام.برای گوشی ویندوز چرا باز نمیشه؟ ندارید برای ویندوزفون؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام خدمت شما دوست عزیز

در حال حاضر برای ما، نسخه ی رایگان ویندوز فون، همین نسخه ی موجود است.

در صورت ارایه نسخه های جدیتر و رایگان، به سرعت در وبسایت معرفی و اطلاع رسانی خواهد شد.

با آرزوی موفقیت برای شما

غلام رضا امینی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام ممنونم مدتها بود دنبال همچین برنامه ای بودم. سپاسگزارم. یک سوال. آیا تنظیم. 10(ms)
و. 1(s) درست میباشد

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام خدمت شما دوست عزیز

خوشحالیم که از این برنامه استفاده می کنید و بهترین نتایج را برایتان آرزومندیم

بله، به نظر ما بهترین تنظیم برنامه به همین صورت است و خود ما هم همین تنظیمات را برای برنامه روی سیستم ها انجام داده ایم.

با آرزوی موفقیت های پی در پی و روز افزون برای شما

میلاد کریمی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

واس اندروید دان نمیشه چرا؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام

مورد چک شد، در صورتی که با نام کاربری خود وارد سایت شده باشید،  برای دانلود تمام نسخه ها، هیچ مشکلی وجود ندارد

موفق باشید

علی بهرامی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام من این برنامه رونصب کردم روگوشیم وزمان آنراطبق گفته شماتنظیم کردم.
بااینکه این پیام هادرخودآگاه قابل رویت نیست اماهرچنددقیقه یکباریکی ازپیام هادر کسری ازثانیه دیده میشوداین حالت عادی است؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام

بسیار خوشحال هستیم که از این برنامه استفاده می برید

بله، این حالت عادی است و مشکلی ندارد.

موفق باشید

علی بهرامی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام
من ساعتی پیش این نرم افزاررودانلودکرده وتوگوشیم نصب کردم.
همین یکی دوساعتی که باگوشیم کارمیکردم احساسم خیلی خوب وعالی شد.
برای همین برخودم لازم دونستم ازبابت این برنامه کاربردی تون تشکروسپاسگزاری کنم.
من فوق العاده ام شماهم فوق العاده اید
من دوست داشتنی هستم شماهم دوست داشتنی هستید
من بی نظیرم شماهم بی نظیرید
برای خودم وبرای شماوبرای همه بهترین هارا آرزومیکنم.

جعفر نجفی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام. چطوری میشه فهمید که این برنامه واقعا کار ایی دارد. چون زمانیکه خود اگاه نمیفهمه هیچ گونه احساسی هم ایجاد نمیشه. البته من مطالب این صفحه را تا حالا ده بار خونده ام و فقط بر پایه یکسری تست اثباتش کردند که سابلیمینال مسیج رو ذهن ناخود اگاه اثر میذاره ولی میخوام بدونم نشونه شهودی این قضیه برای خودمون چیه؟ از کجا بدونیم که واقعا موثر بوده؟ مرسی

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام و درود بر آقای نجفی و سایر دوستان

تشکر از سوال بسیار خوب شما

اگر شما ساختار ضمیر ناخودآگاه را به دقت مطالعه کرده باشید، متوجه خواهید شد، اتفاقها و شرایط زندگی تمام انسانها بر اساس باورها و عقایدشان و فرکانسهایی ذهنی آنها رقم می خورد. این باورها و اعتقادات در ضمیر ناخوداگاه شکل می گیرد و با تکرار مداوم یک موضوع،  از یک فکر به یک باور قوی تبدیل می شود.

ذهن انسان بر اساس همین باورهای ناخودآگاه فرکانسهای متفاوت را به جهان مخابره می کند و جهان بر اساس نوع این فرکانسها که منشا آن باورهای شخص ارسال کننده است، اتفاقها و شرایط زندگی او را می سازد. جهان مانند یک تبدیل کننده، فرکانسها را به رخدادها تبدیل می کند و به زندگی شخص برمیگرداند.

احساسات سیستمی است که شخص بتواند متوجه شود ذهنش در هر لحظه چه نوع فرکانسهایی را به جهان می فرستد تا شخص از ماهیت فرکانسهای ارسالی ذهنش مطلع باشد.

اگر یک آزمایش، بارها و بارها تکرار شود و نتایج آن یکسان باشد، از لحاظ علمی آن نتیجه یک قانون است. اگر تاثیرات سابلیمینال بصورت مکرر تست شده و نتایج یکسان داشته، در نتیجه این نتایج یک قانون هستند.

بسیاری از دوستان انتظار دارند باورهایی که طی سالهای زیادی در ذهنشان شکل گرفته و حتی در همین روزهای جاری هم در حال تمرکز و تایید باورهای مخرب گذشته شان هستند، ظرف مدت کوتاهی با این برنامه تغییر کند. اما نکات حائز اهمیت آن است که اولا شخص باید علاوه بر تغییر برنامه ی ذهنی اش، خودش با تمام قوا بخواهد که به خواسته هایش برسد. ثانیا همزمان با استفاده از برنامه در جهت باورهای جدید رفتار کند، فکر کند و صحبت کند- نه اینکه در برنامه پیام " من ثروتمند هستم" را قرار دهد و بعد می بینیم مدام از فقر، رکود بازار ، تحریم، گرانی و غیره صحبت می کند. این رفتارها مانع از تغییر باورها در ضمیرناخودآگاه می شود.

تمام تلاشهای چنین فردی برای موفقیت، قطعا محکوم به شکست است چون ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهش همسو و هماهنگ نست.

از طرفی، وقتی شما دیدید شخصی با موفقیت های خوبی در زندگی اش روبرو شده و از این موفقیت های او  از صمیم قلب خوشحال شدید و به این فکر کردید که

  " اگر او توانسته موفق شود پس من هم می توانم" میتوانید خوشحال باشید چون این برنامه تا حد بسیار زیادی روی افکار و باورهای شما اثر مستقیم گذاشته است و شما در حال ارسال فرکانسهای صحیح به جهان هستید.

مقاله ی جالبی در این زمینه نوشته شده، میتوانید آن را به رایگان از قسمت پیشنهاد رایگان سایت دریافت کنید.

با آروزی موفقیت و کامیابی برای تک تک عزیزان

جعفر نجفی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۳

مرسی مدیر . درووود بر تو ... البته میخواستم مطمین بشم برا تاثیر گذاری این برنامه چرا که خودم هم فکر می کنم تاثیر گذار هست. من هم از این برنامه کامپیوتری و هم بر روی موبایلم و هم از پیامهای شنیداری سابلیمینال استفاده می کنم. حدود دو ماهی میشه. من از جملات تاکیدی مثبت قبلنا هم استفاده می کردم ولی در روز فقط برا وقتهایی که احساس خوبی داشتم و نهایتا بعد از چند روز دیگه بیخیال می شدم و بر می گشتم سر همون باورهای قبلی . فقط میخوام بگم این سری حدود دو ماهه که مرتب جملات تاکیدی میگم و حال و احساسم واقعا خوب شده .تا حالا سه تا ایده به ذهنم رسیده که دو موردش و عملی کردم. البته بغیر از شغل و کار روتینم. این سری دیگه تغییر اساسی را دارم احساس می کنم کارهایی انجام میدم که قبلا برام سخت و یا غیر ممکن بود. روابطم بهبود یافته با خدا خودم و مردم. مهربانتر شدم سپاسگزارترم و کمر دردم رو به بهبوده و ....

جعفر نجفی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۲

سلام. من چطوری میتونم برنامه با عبارات تاکیدی که وارد کردم save کنم. الان یکماهه هر روز برنامه باز میکنم دوباره عبارات تاکیدی تایپ میکنم .

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام

این نسخه از برنامه ای که شما از آن استفاده میکنید، قابلیت ذخیره پیامهای جدید، برای اجرا در دفعات بعدی را ندارد.

karim koorani در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام
من نرم افزار ؛Subliminal Flash ؛ را نصب کردم و طبق دستورالعمل فایل Font را در مسیر نصب کپی و جایگزین کردم ولی همچنان رجیستر نشده. ممنون میشم راهنمایی کنید.
با تشکر

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام به شما دوست عزیز

بعد از جایگزین کردن فایل فونت باید برنامه را بسته و مجددا اجرا کنید. اگر سوال بود با کمال میل برای راهنمایی بیشتر در خدمتیم

برنده دات نت

حسین حسین در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۱ ۱

با عرض سلام و خسته نباشید به شما و همه دوستانی که سایت پربار رو اداره میکنن من دیروز برنامه رو دانلود کردم و روی لب تاب نصب کردم ولی وقتی پلی میکنم پیامی با متن انگلیسی میاد که فکر کنم میخواد که اعتبار خریداری کنم لطف کنید و کمکم کنید چون با توضیحاتی که در مورد برنامه دادید فکر میکنم به چیزی که مدتهاست بهش فکر میکردم و دنبالش بودم رسیدم و واقعا بهش نیاز دارم خواهش میکنم کمک و راهنمایی بفرماید و پاسختون رو به آدرس جیمیل بنده بفرستید که زود متوجه بشم چون ممکنه بدلیل مشغله نتونم مرتب سایت رو چک کنم ممنونم و یلدا رو هم به همه تبریک میگم

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام ، یلدای شما هم مبارک

راهنمایی های مورد نظر شما به آدرس تان، ایمیل شد.

موفق باشید

جعفر نجفی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام بنظر من وقتی پیامها رو میذارم رو 80 احساسم بهتر میشه

جعفر نجفی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام.والله من اصلا نمیدونم چطوری نصب کنم اصلا کلید استارتش کجان من هم برای ویندوز و هم اندروید دانلود کردم

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام خدمت شما کاربر عزیز

پوشه ی دانلود شده شامل 3 فایل است. فایل نصب برنامه که با کلیک روی آن و ادامه ی مراحل، برنامه نصب و آماده ی اجرا میشود. فایل دوم فایل FONT است که طبق دستورات موجود در فایل سوم برای کرک شدن برنامه استفاده میشود. در برنامه بعد از انتخاب آن دسته از جملاتی که دلخواه شماست یا ویرایش آنها به فارسی، و تیک زدن دسته بندی ها و جملات دلخواه، روی دکمه ی استارت کلیک کنید. تمام تنظیمات بصورت پیش فرض انجام شده است.

برای اندروید، شما در این نسخه میتوانید 5 عبارت مثبت و دلخواه خود را به برنامه اضافه کنید تا همانند برنامه ی ویندوز برای شما بر روی نمایشگر تلفن اجرا کند.

سیامک وزان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای سلیمانی و دیگر همکاران محترم ایشان در سایت قدرتمند و الهام بخش برنده.
من همچنان در حال استفاده از نرم افزار برنامه ریزی شما بر روی گوشی همراهم هستم و به لطف خدا آرام آرام در حال دیدن و تجربه نمودن اثرات کوچک و بزرگ آن در زندگی ام هستم و آنقدر به این روند ادامه میدهم تا نتایج عظیم و عالی آنرا نیز دریافت نمایم. ولی سوالی برایم پیش آمده بود که میخواستم با شما عزیزان در میان بگذارم و آن هم این است که: آیا امکان دارد به طریقی این پیامهای پنهان را بر روی صفحه تلویزیون منزل اجرا کرده و با دیدن هر برنامه و فیلم و سریال و غیره ... باز هم این پیامهای پنهان را هر شب و هر روز بارها و بارها مشاهده نمود. حالا از طریق فلش مموری یا لوح فشرده و یا موارد دیگر . . .
پیشاپیش از پاسخ شما بزرگواران، کمال تشکر و قدردانی را دارم. در پناه خالق مهربان ، همواره شاد و مهربان باشید :)

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با عرض سلام و احترام و شاد باش خدمت شما جناب آقای وزان

اولا خیلی خوشحالیم از اینکه با جدیت و پشتکار بدنبال ایجاد تغییرات دلخواه و نیل به اهداف زندگی تان هستید و بسیار خرسند از اینکه این برنامه را دانلود و استفاده میکنید. مطمئن باشید این روش یکی از بهترین و جدیدترین دستاوردهای روز دنیا در زمینه برنامه ریزی و هماهنگ کردن ضمیرهای خودآگاه و ناخودآگاه برای رشد همه جانبه در زندگی انسانهاست. ما مدت بسیار زیادی بر روی این موضوع تحقیق و بعد از حصول اطمینان به علاقه مندان معرفی کرده ایم. توصیه میکنیم برای گرفتن نتیجه ی بهتر، مقالات این وبسایت را با دقت مطالعه بفرمایید.

در مورد برنامه ای که بر روی گیرنده تلویزیون پخش شود، ما برنامه ای که بصورت رسمی در این زمینه طراحی یا به مرحله ی تجاری سازی رسیده باشد، را فعلا مشاهده نکرده ایم. شاید بصورت غیر رسمی طراحی شده باشد ولی چون به برنامه نویسی خاص برای پخش در صفحه ی گیرنده نیاز دارد، فعلا چنین برنامه ای نیست.

این موضوع میتواند یک ایده عالی برای طراحی، ساخت و تجاری سازی یک برند برای همین نرم افزار باشد. (ما در حال حاضر مشغول اتمام برنامه ای قوی و قدرتمند و همه کاره برای نصب و اجرا روی ویندوز هستیم. این برنامه بهمراه کتابچه راهنما یکی از کاملترین و مجهزترین منابع در این زمینه خواهد بود.)

قطعا خیلی خوشحال میشویم اگر بشنویم به همت شما یا سایر دوستان، برنامه ای برای پخش در گیرنده های تلویزیونی طراحی شده و این موضوع مایه ی فخر و مباهات ما خواهد بود.

برای شما و سایر برنده ها، آرزوی بهترینها را از پرودگار مهربان داریم

جعفر نجفی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام سیامک .09179704783 شماره منه میشه یه تک بزن تا بهت زنگ بزنم به من هم بگی چجوری نصب کنم

Zhaleh Shams در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۲

سلام میشه بگید این نرم افزار چطور کار میکنه? من start رو زدم هیچی نشنیدم همش سکوت بود. چطور میتونم به درستی کار کردن این برنامه اعتماد کنم?

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

با سلام و احترام

در مورد نحوه ی کارکرد این برنامه توضیحات کافی در متن پست آورده شده. لطفا مطالب بالا را با دقت مطالعه بفرمایید.

با زدن دکمه ی استارت، آن جملاتی که شما تیک دسته بندی آن را در برنامه انتخاب فرموده اید، بصورت خیلی سریع و کوتاه روی صفحه نمایش، نمایش داده میشوند و برنامه هیچ صدایی برای پخش ندارد. این برنامه فقط پیامهای مثبت را بصورت خیلی سریع نمایش میدهد، پیامهایی که شما آنها را از پیامهای موجود داخل برنامه انتخاب نموده اید یا پیامهایی که به دلخواه و یا حتی به زبان فارسی در برنامه وارد نموده اید.

اینکه شما به برنامه اعتماد داشته باشید یا خیر تصمیم با خودتان است. پیشنهاد میکنیم در اینترنت یا منابعی که در دسترس دارید، در مورد ضمیر ناخود آگاه و برنامه ریزی مجدد آن و پیامهای ناخودآگاه و subliminal messages تحقیقات مفصل نموده و سپس تصمیم بگیرید.

ما نتایج تحقیقات و تجربیاتمان را در اختیار علاقه مندان قرار داده ایم تا دوستان با جدیدترین دستاوردهای تغییر برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه آشنا شوند.

خوشحال میشویم دوستان نتایج تجربیاتشان را با سایر عزیزان در همین بخش به اشتراک بگذارند. (توصیه میشود مقالاتی که در خصوص ضمیرناخودآگاه در همین وبسایت آورده شده را برای آگاهی بیشتر مطالعه بفرمایید)

موفق باشید

سیامک وزان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

با سلام و عرض خداقوت خدمت تمامی دست اندرکاران سایت موفق و قدرتمند برنده.
من نرم افزار برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه برای اندروید را از سایت شما دانلود نمودم و آن را بر روی گوشی همراهم (سامسونگ مدل NOT3 ) نصب کردم که به لطف خدا با موفقیت نصب و اجرا شد. فقط 3 سوال درباره این نرم افزار از محضرتان داشتم:
1) یکی این که بهترین حالت تنظیمات زمانبندی و تکرار عبارات چگونه باید باشد؟؟ لطفاً توضیح دهید در قسمت تنظیمات باید چه اعدادی را وارد کنیم؟؟
2) دیگر اینکه آیا میتوان تعداد عبارتهای تأکیدی را برای فلش زدن بیشتر کرد؟ چون در حالت فعلی فقط میتوان تعداد 5 عبارت تأکیدی را برای نرم افزار انتخاب نمود!!
3) آخرین سوالم هم این است که آیا این نرم افزار قابلیت این را دارد که بتوان عکسها و تصاویری را نیز به آن اضافه کرد یا خیر؟
پیشاپیش از پاسخگوئی شما عزیزان کمال تشکر و قدردانی را دارم.
در پناه ایزد متعال، همواره شاد و مهربان باشید . . .

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز و تشکر از لطف جنابعالی

1) بهترین حالت برای نمایش پیام ها، در کادر اول عدد 10 (10 میلی  ثانیه)برای زمان نمایش پیام روی صفحه گوشی که بهترین حالت برای ضمیرناخودآگاه است 

در کادر دوم عدد 1 (یک ثانیه) برای تکرار هر پیام، یک ثانیه یکبار. مثلا در یک دقیقه 60 پیام روی صفحه، نمایش داده میشود.

2) فعلا خیر، چون از نسخه ی رایگان برنامه استفاده می نمایید. اما به جد بدنبال تهیه و ارایه رایگان برنامه های اندرویدی هستیم که از قابلیت های بیشتری برخوردار باشد.

3)خیر، برای برنامه های اجرایی تحت ویندوز این امکان وجود دارد ولی برای اندروید فعلا خیر. سایت برنده برنامه ای بسیار کامل طراحی کرده که مناسب ویندوز است و از امکانات بسیار بالایی نسبت به آنچه گفته شد برخوردار است . بزودی این برنامه بهمراه کتاب جدید در وبسایت قرار داده میشود.

برای شما بهترین ها را آرزو داریم. از اینکه در جمع برنده ها هستید بسیار خوشحالیم

 

 

نوید مهدوی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

باسلام
توضیح مختصری راجع به نحوه استفاده و چطور پیغامها در صفحه نمایش ظاهر می شه و فایل فونت برای ریجستری را برام ایمیل کنید
ممنون

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

سلام، خوشحالیم که به جمع برنده ها پیوستید

توضیحات ارسال شد

سسسس سسسس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام من هرچی فایل font رو کپی میکنم رجیستر نمیشه میشه کمکم کنید؟؟

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۰

یک نسخه از فایل font تست شده و به ایمیل شما ارسال گردید. فایل را دانلود و برنامه را رجیستر کنید.  موفق باشید

سسسس سسسس در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام ممنون از شما که این نرم افزار رو رایگان برای دانلود گذاشتید
من قیمت میلیونی هم واسش دیدم
دوستان میتونن به سایت http://www.mindmaster.tv برن
و ببینن که کیا با این روش موفق شدن

داود زنگنه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۱

سلام,45روزه از این نرم افزار استفاده کردم چیزی عایدمون نشده!!!!!!!!!البته کلمات تاکیدی و.......هم همراهش بوده.

مدیر سایت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ پاسخ داده:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۲

مقاله ی زیر میتواند برای مطالعه شما مفید باشد
http://barande.net/Optimizing-Your-Mind-Power

داود زنگنه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ گفته:
پاسخ گزارش تخلف (۰) ۰ ۳

سلام ,کسی بوده که ازاین نرم افزار استفاده کرده ونتیجه گرفته باشه ؟درچه مدت زمانی؟