مقالات

بهترین روش تاثیر بر ضمیر ناخودآگاه

بهترین روش تاثیر بر ضمیر ناخودآگاه

موثر ترین روش تاثیر بر ضمیر ناخودآگاه، احساس کامل رسیدن به هدف است.

ساختار ذهن انسان و خودآگاه و ناخودآگاه

ساختار ذهن انسان و خودآگاه و ناخودآگاه

ذهن ناخودآگاه، قدرتی به مراتب بیشتر از ذهن خودآگاه دارد.

موفقیت های موقت! موفقیت های بی دوام!

موفقیت های موقت! موفقیت های بی دوام!

چرا برخی افراد در مدت کوتاهی به موفقیت می رسند اما بعدا شکست می خورند؟

ذهن مشغولی پیوسته

ذهن مشغولی پیوسته

ذهن مشغولی پیوسته ، معایب و محاسن آن را بشناسیم و از آن به نفع خودمان استفاده کنیم

کلمات قدرت دارند

کلمات قدرت دارند

کلام ما، قویترین ابزار تمرکز و توجه بر اهداف و خواسته هاست

یخ زده از ترس

یخ زده از ترس

داستان کوتاهی از قطاری کوچکی که توانست بر ترسش غلبه کند